Generativní AI

Transformativní technologie pro 21. století

Generativní umělá inteligence (AI) je souborné označení pro nástroje AI, které dokáží generovat různé typy obsahu na základě nejrůznějších vstupů. Nejznámějším příkladem je generování obrázků a grafiky z textového popisu (tzv. text-to-image), ale to je jen špička ledovce. Generativní AI dokáže také generovat text, hudbu, video, hlas, design, kód a další typy obsahu na základě široké škály vstupních informací.

(zdroj)

Generativní AI otevírá nové možnosti pro různé oblasti a aplikace, od kreativního psaní a marketingu po výzkum a vývoj. Může pomoci tvůrcům experimentovat s novými nápady, zlepšit kvalitu a efektivitu jejich práce, ale i vytvořit něco úplně nového a originálního, nabízí možnost personalizace a přizpůsobení obsahu pro různé cílové skupiny a potřeby.

V oblasti digitálního marketingu a reklamy má generativní AI potenciál zcela transformovat způsob, jakým jsou vytvářeny reklamní kampaně. AI může generovat reklamní texty a slogany, grafické návrhy i kompletní reklamní videoklipy. To může výrazně zrychlit proces výroby reklam a umožnit vytváření více personalizovaných a cílených kampaní.

Ve světě hudby a zábavy, může generativní AI vytvářet nejen zvukové efekty, ale dokonce i celé hudební skladby. Což z ní tvoří ideální nástroj pro hudebníky a skladatele, kteří chtějí experimentovat s novými zvuky a styly, nebo pro tvůrce filmů a her, kteří potřebují jedinečné zvukové efekty.

Ukázky: 

V oblasti výzkumu a vývoje může generativní AI napomoci při generování inovativních konceptů, predikcí a modelů. Aplikace mohou zahrnovat vše od vytváření nových chemických struktur pro výzkum léků, až po generování hypotéz a modelů v oblasti klimatologie nebo ekonomie. Čtěte více: Scientists use AI to discover new antibiotic to treat deadly superbug.

Učitelé a pedagogové mohou využít tyto technologie pro vytváření personalizovaných učebních materiálů a testů, které se přizpůsobí jednotlivým studentům na základě jejich úrovně znalostí, rychlosti učení a preferencí. To může pomoci zvýšit efektivitu výuky a zlepšit výsledky studentů. Generativní AI může také vytvářet interaktivní obsah, jako jsou simulace, hry nebo virtuální prohlídky, které mohou studenty více zapojit a poskytnout jim hlubší a prakticky orientované pochopení učiva.

Generování kódu pomocí AI představuje průlomový pokrok v oblasti softwarového vývoje. Tato technologie umožňuje automatické generování a optimalizaci kódu na základě specifických požadavků a parametrů. Tím nejen zvyšuje produktivitu a efektivitu vývojářů, ale také snižuje možnost lidských chyb. Může také pomoci při údržbě kódu a jeho refaktoringu, což je často časově náročný a složitý proces. Kromě toho může generativní AI přispět k vývoji softwaru tím, že automaticky generuje testovací data a pomáhá při detekci a opravě chyb. Výhodou je také možnost generování kódu ve více programovacích jazycích, což umožňuje tvůrcům flexibilně se přizpůsobit různým technologickým potřebám konkrétních projektů. 

Zde můžete navštívit naše tutoriály.

Generativní AI otevírá řadu nových možností v různých odvětvích a oblastech. Ačkoli je tato technologie stále v raných stádiích vývoje, její potenciál je obrovský a je jen otázkou času, kdy se stane integrální součástí našeho digitálního světa.

V následující tabulce jsme pro vás shromáždili některé z nejzajímavějších a nejužitečnějších nástrojů generativní AI (Tabulka byla vygenerována s využitím Bing Chat (kreativní mod) a následně editovaná a upravena autorkou textu):

Text-to-textChatGPT, Bing Chat, Bard, ClaudeGeneruje text na základě textového vstupu, například psaní blogových příspěvků, marketingového obsahu nebo chatbotových odpovědí.
Text-to-imageDALL-E, Stable Diffusion, MidjourneyGeneruje obrázky na základě textového popisu, například kreslení zvířat, krajin nebo uměleckých děl.
Text-to-musicMusicML, Soundraw, Beatoven.aiGeneruje hudbu na základě textového vstupu, například skládání melodií, harmonií nebo písní.
Text-to-videoNeural Frames, Synthesia, Make-A-VideoGeneruje video na základě textového scénáře nebo blogového příspěvku, například vytváření promo videí, animací nebo prezentací.
Text-to-voiceMurf AI, Play.ht, VoicemodGeneruje hlasový výstup na základě textového vstupu, například čtení textu nahlas, převod textu na řeč nebo změna hlasu.
Text-to-designLooka, REimagine, WepikGeneruje design na základě textového vstupu, například vytváření loga, interiérového designu nebo grafiky.
Text-to-codeGitHub Copilot, Code Whisperer, AskCodiGeneruje kód na základě textového vstupu, například psaní programů, skriptů nebo webových stránek.
Speech-to-textDescript, Google Cloud Speech-to-Text, Otter.ai, Rev.aiGeneruje text na základě hlasového vstupu, například přepisování řeči, diktování textu nebo titulkování videa.
Speech-to-speechGoogle Translate, Voicemod, Veritone Voice OverdubGeneruje hlasový výstup na základě hlasového vstupu, například překládání řeči, změna hlasu nebo klonování hlasu.
Image-to-textRoboflow, Make Sense, Google Cloud Vision API Generuje text na základě obrázkového vstupu, například rozpoznávání textu, popisování obrázků nebo generování klíčových slov.
Image-to-imageStable Diffusion, Midjourney, Deep Dream GeneratorGeneruje obrázky na základě obrázkového vstupu, například transformace obrázků, syntéza obrázků nebo umělecké efekty.
Image-to-videoKAPWING, Steve.ai, Wonderslide, Generuje video na základě obrázkového vstupu, například animace obrázků, tvorba videí nebo prezentací.
Video-to-textVideo Annotation, Google Cloud Video Intelligence API, Rev.aiGeneruje text na základě video vstupu, například extrakce textu, anotace videa nebo titulkování videa.
Video-to-imageKive, Google Cloud Video Intelligence APIGeneruje obrázky na základě video vstupu, například snímky obrazovky, detekce objektů nebo analýza emocí.
Video-to-videoRunway, Deepfake StudioGeneruje video na základě video vstupu, například editace videa, syntéza videa nebo deepfake efekty.

Užitečné odkazy: