AI research asistenti

Tutoriál zaměřený na AI (i ne zcela AI) nástroje, které dokáží pohnout vaším výzkumem. V tutoriálu naleznete úvod do práce s na nástroji jako jsou Researchrabbit, Litmaps, Lateral, chatDOC a SCISPACE. Součástí jsou video ukázky a pravidelné aktualizace založené na zpětné vazbě účastníků. Tutoriál je vhodný pro každého, kdo má zájem o rozvoj svých dovedností.

Budeme rádi za každou zpětnou vazbu nebo dotaz. V obou případech nám můžete napsat na aireaktor@ujep.cz nebo do


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

následující text je navržen jako úvod do světa research nástrojů a AI asistentů. Tohoto průvodce budeme pravidelně aktualizovat a rozšiřovat o nové informace na základě našich zkušeností a zpětné vazby od vás (doporučujeme si odkaz uložit a pravidelně se k němu vracet podle potřeby). Průvodce je zaměřen na nástroje pro práci s literaturou. V průvodci najdete informace o těchto nástrojích a video ukázky.

Přejeme příjemnou zábavu!

Úvod do umělé inteligence v akademické sféře

Ačkoli nemůžeme s naprostou jistotou předpovědět budoucnost, jedno je jasné: AI je zde, a zůstane. Nástroje, které zde zmiňujeme, jsou jen špičkou ledovce. S dalším rozvojem technologií AI můžeme očekávat ještě inovativnější a výkonnější nástroje, které budou pomáhat při akademickém výzkumu a psaní.

Klíčové oblasti, v nichž AI ovlivňuje akademickou sféru, jsou:

 1. Výzkum: AI pomáhá při přehledu literatury, analýze dat a předvídání výzkumných trendů. 
 2. Výuka a učení: Umělá inteligence může přizpůsobit výuku a automatizovat.
 3. Efektivita administrativy: AI dokáže zefektivnit administrativní úkoly.
 4. Spolupráce: Nástroje AI mohou propojit výzkumné pracovníky s podobnými zájmy a poskytnout studentům zdroje, které vyhovují jejich stylu učení.

V tomto tutoriálu  se budeme hlouběji zabývat konkrétními nástroji určenými na pomoc při práci s vědeckou  literaturou.

Přínosy nástrojů AI pro akademiky a studenty

Nástroje AI  nabízejí výzkumným pracovníkům, vyučujícím i studentům řadu výhod:

Efektivita a produktivita: Nástroje AI  pomáhají automatizovat řadu aspektů akademického výzkumu, jako je vyhledávání literatury, organizace dat a jejich analýza. 

Vyšší spolehlivost: Nástroje jsou navrženy tak, aby minimalizovaly lidské chyby.

Úspora času: Díky rychlému zpracování obrovských souborů dat mohou tyto nástroje ušetřit hodiny, dny nebo dokonce týdny manuální práce.

Poznatky  a souvislosti rozhodování: Prostřednictvím strojového učení a komplexních algoritmů mohou nástroje AI poskytnout jedinečné poznatky a souvislosti, které by manuální analýzou nemusely být zřejmé.

Zlepšení spolupráce: Usnadňují lepší spolupráci mezi výzkumnými pracovníky, akademickými pracovníky a studenty. Umožňují efektivní komunikaci, simultánní úpravy dokumentů a sdílený přístup ke zdrojům.

Navzdory těmto výhodám je třeba mít na paměti, že nástroje AI nemají nahradit lidský intelekt a intuici, ale rozšířit je. Tyto nástroje jsou nejefektivnější, pokud se používají jako doplněk našich dovedností, rozšiřují naše schopnosti a umožňují nám dělat to, co umíme nejlépe – inovovat, tvořit a posouvat hranice poznání.

Přehled nástrojů

Zde je přehled výzkumných nástrojů AI, které budeme v tomto kurzu popisovat:

Vyhledávání literatury

Researchrabbit.ai

(https://www.researchrabbit.ai/)

(Poslední aktualizace: 14.8.2023)

ResearchRabbit je bezplatný online nástroj určený pro vyhledávání odborných článků. Články jsou vyhledávány využitím nástroje pro mapování literatury založeného na citacích, který umožňuje začít vyhledávání s jedním nebo více články (tzv. seed papers) a následně na základě citací vyhledat další články, které jsou relevantní. Může fungovat jako správce citací. Je schopen exportovat kolekce do BibTex, CSV a RIS. Umožňuje sdílení kolekcí zdrojů.

Ukázka

https://youtu.be/4yyPa00cUoA?t=138

Klíčové vlastnosti

 • Zdarma
 • Mapování literatury
 • Vyhledávání literatury na principu citací
 • Interaktivní vizualizace
 • Správa citací a odkazů
 • Sdílení kolekcí

Omezení

 • Pokrytí: Nemusí zahrnovat všechny relevantní zdroje nebo databáze pro konkrétní výzkumné téma.

Litmaps.com

(https://www.litmaps.com/)

(Poslední aktualizace: 14.8.2023)

Litmaps.com je webová platforma, která pomáhá při vyhledávání odborné literatury. Je postavena na konceptu citační sítě, tak jako Researchrabbit.ai. Také vytváří grafické znázornění odkazů mezi akademickými články. Tato struktura tvoří základ pro vyhledávací funkci nástroje, která se nespoléhá na klíčová slova, ale spíše na vazby v této síti citací. Lze také vytvářet kolekce článků a exportovat kolekce do formátů BibTex, CSV a BIS.

Na rozdíl od Researchrabbit.ai používá mírně jiný způsob zobrazení, vyhledávání související literatury a některé funkce jsou zpoplatněny. Jednou z nejzajímavějších (bohužel zpoplatněných) funkcí je Monitoring. Ten vás upozorní na nové články, které jsou relevantní k vaší kolekci a filtrům, které si vytvoříte.

Ukázka

https://youtu.be/4yyPa00cUoA?t=599

Klíčové vlastnosti

 • Cena: zdarma nebo s rozšířenými funkcemi za 12.5$/měsíc nebo 120/rok, pro vytvoření týmu se platí 10$/člen
 • Mapování literatury
 • Vyhledávání literatury na principu citací
 • Interaktivní vizualizace
 • Správa citací a odkazů
 • Vytváření kolekcí článků
 • Monitoring (zpoplatněno) – upozornění na nové relevantní články

Omezení

 • Pokrytí: Nemusí zahrnovat všechny relevantní zdroje nebo databáze pro konkrétní výzkumné téma.

Vyhledávání v literatuře

Lateral.io

(https://www.lateral.io/)

(Poslední aktualizace: 14.8.2023)

Lateral.io je nástroj poskytuje centralizované řešení pro organizaci, vyhledávání a čtení dokumentů. Umožňuje nahrávat dokumenty nebo vyhledávat dokumenty a následně provádět vyhledávání ve všech dokumentech současně. Podstatnou vlastností Lateral.io je schopnost sledovat všechny výsledky vyhledávání na jednom místě. Umožňuje také číst a zvýrazňovat text v zobrazení dokumentu a přecházet na příslušné části. Tyto vyznačené části a poznámky strukturovaně organizuje.

Ukázka

https://youtu.be/4yyPa00cUoA?t=1101

Klíčové vlastnosti

 • Cena: zdarma s omezeními nebo Premium 9.99€/měsíčně nebo 14.99€/měsíčně nebo Pro 24.99€/měsíčně nebo 29.99€/měsíčně
 • Vyhledávání ve všech dokumentech současně
 • Organizace dokumentů
 • Tvorba poznámek
 • Vyznačování úryvků
 • Přehledná organizace dokumentů, poznámek a úryvků
 • Sdílení s týmem

Omezení

 • OCR: Některé dokumenty nedokáže bezchybně přečíst

Chatování s dokumenty

Chatdoc.com

(https://chatdoc.com/)

(Poslední aktualizace: 14.8.2023)

Chatdoc.com je aplikace určená k pomoci při analýze dokumentů. Funguje tak, že čte, extrahuje a shrnuje informace z dokumentů. Systém využívá model ChatGPT k interakci s dokumenty a poskytování informací v reakci na dotazy uživatelů. Interakce je navržena tak, aby napodobovala rozhovor se znalým kolegou.

Uživatelé do systému nahrají své dokumenty a poté mohou klást otázky týkající se obsahu dokumentu. Systém interpretuje textové a tabulkové údaje obsažené v dokumentech. Odpovědi jsou doplněny přímými citacemi ze zdrojových dokumentů, které poskytují odkaz na získané informace. Chatdoc podporuje různé formáty dokumentů, pdf, .docx, naskenované dokumenty, …)

Základní bezplatná verze umožňuje uživatelům nahrát 2 dokumenty během 24 hodin, přičemž každý dokument může mít maximálně 20 stran. Během stejného 24hodinového období mohou uživatelé položit až 20 otázek. Placená verze umožňuje 300 souborů/30 dní, 500 stránek/soubor, 300 otázek/den, 500 OCR stránek/30 dní

V aplikaci můžete vytvářet kolekce článků a klást otázky nad všemi dokumenty v kolekci. Maximální velikost kolekce je 30 souborů.

Ukázka

https://youtu.be/4yyPa00cUoA?t=1495

Klíčové vlastnosti

 • Cena: zdarma (omezené možnosti) nebo $5.99/30 dní nebo $59.9/360 dní
 • Interakce s dokumenty: umožňuje nahrát dokumenty nebo použít adresu URL. Dokáže pracovat s více formáty souborů.
 • Odpovědi na otázky: Můžete položit jakoukoliv otázku týkající se obsahu vašich dokumentů.
 • Doplňující otázky a konkrétní dotazy: Můžete založit vlákno a klást doplňující otázky nebo vybrat konkrétní tabulky či texty pro přesnější odpovědi.
 • Zajištění citací: poskytne původní citace z dokumentů
 • kolekce dokumentů: můžete se dotazovat napříč více soubory najednou vytvořením vlastní kolekce souborů.

Omezení

 • Velikost kontextu: Z principu omezení velikosti kontextu jazykových modelů nemůže vidět obsah velkých dokumentů natož většího množství dokumentů, ale funguje na principu embeddingů, viz níze.
 • Přesnost odpovědí: Chatdoc.com nemusí vždy poskytovat přesné nebo úplné odpovědi, zejména u složitých nebo nejednoznačných otázek.
 • Kompatibilita s prohlížeči a zařízeními: Chatdoc.com nemusí dobře fungovat v některých prohlížečích nebo zařízeních, jako je Safari nebo mobilní telefony.
 • Placené funkce: V závislosti na vašem plánu existují určitá omezení týkající se velikosti souboru, počtu otázek a počtu souborů v jedné kolekci.
 • Podpora jazyků: Chatdoc.com nepodporuje všechny jazyky a jazyk pro otázky si musíte zvolit ručně.

Typeset.io

(https://typeset.io/)

(Poslední aktualizace: 14.8.2023)

Typset.io umožňuje, kromě dalších funkcí, klást otázky na dokumenty. Oproti Chatdoc neumožnǔje vytvářet kolekce a konverzovat nad více články, ale dokáže vysvětlit rovnice s čímž má Chatdoc problémy. Navíc si jej můžete přidat do prohlížeče jako rozšíření a chatovat nad otevřenými stránkami, vyznačovat text, tabulky, rovnice a nechat si je vysvětlit či sumarizovat obsah vyznačeného textu.  Nástroj je zdarma.

Ukázka

https://youtu.be/4yyPa00cUoA?t=2481

Klíčové vlastnosti

 • Cena: zdarma
 • Interakce s dokumentem: umožňuje nahrát dokumenty.
 • Odpovědi na otázky: Můžete položit jakoukoliv otázku týkající se obsahu vašeho dokumentu.
 • Vysvětlí rovnice: dokáže vysvětlit také rovnice

Omezení

 • Velikost kontextu: Z principu omezení velikosti kontextu jazykových modelů nemůže vidět obsah velkých dokumentů, ale funguje na principu embeddingů, viz níze.
 • Přesnost odpovědí: nemusí vždy poskytovat přesné nebo úplné odpovědi, zejména u složitých nebo nejednoznačných otázek.
 • Kompatibilita s prohlížeči a zařízeními: nemusí dobře fungovat v některých prohlížečích nebo zařízeních

Jak funguje čtení velkých dokumentů a omezení z toho plynoucí

Embeddingy a vyhledávání v kontextu

Embeddingy jsou způsob, jak převést vysokorozměrná data (jako je text) do méně rozměrné formy, často ve formě vektorů (soubor čísel, která udávají souřadnice v nějakém prostoru – omlouvám se všem matematikům), které jsou počítačům srozumitelné. Přitom zachovávají vztahy mezi původními daty.

Pokud jde o textová data, slova nebo fráze, které mají podobný význam nebo se používají v podobných kontextech, budou mít podobné vektory. To znamená, že si budou bližší v embeddingovém prostoru. A to je úžasné, protože počítače dokážou rozumět těmto vztahům, které je jinak obtížné definovat.

Představte si, že používáte nástroj jako je Chatdoc. Pro každý dokument nebo stránku si Chatdoc spočítá embedding vektory pro odstavce. Když mu pak položíte dotaz, on analyzuje Váš dotaz a spočítá embedding vektor toho, co je potřeba vyhledat, a najde odstavce, jejichž vektor je nejpodobnější tomu z vašeho dotazu. To znamená, že hledá v textu na základě sémantického významu vašeho dotazu, nikoliv na základě klíčových slov. S nalezenými odstavci dále pracuje, aby zodpověděl Váš dotaz.

Multifunkční nástroje

Isaaceditor.com

(https://isaaceditor.com/)

(Poslední aktualizace: 14.8.2023)

Isaac Editor je textový editor využívající technologii umělé inteligence. Poskytuje sadu funkcí, které automatizují a vylepšují různé aspekty psaní akademického textu. Integruje funkce jako je vyhledávání literatury (na základě klíčových slov), vytváření kolekcí literatury a chatbot, který dokáže upravovat psaný text a odpovídat na dotazy týkající se literatury z kolekce (jako Chatdoc).

Isaac Editor nenabízí bezplatné služby a nelze jej vyzkoušet bez placení ($25/měsíčně nebo $19/měsíčně). Také je nutné podotknout, že i přesto, že integrace mnoha nástrojů do jednoho prostředí zní zajímavě, výsledek je trochu nedotažený a kombinací volně dostupných nástrojů je možné dosáhnout stejných nebo dokonce lepších výsledků. Navíc, jako textový editor, má Isaac Editor pouze omezené nástroje a psaní rovnic nebo vkládání obrázků je problém.

pozn. autora: Celkový dojem je, že se jedná o zajímavý nápad, ale projekt působí nedotaženě a podle mého názoru nestojí za ty peníze.

Ukázka

https://youtu.be/4yyPa00cUoA?t=2776

Klíčové vlastnosti

 • Cena: $25/měsíčně nebo $19/měsíčně
 • Textový editor
 • Integrovaný chatbot
 • Vyhledávání literatury
 • Kolekce literatury
 • Dotazy o obsahu v kolekci

Omezení

 • Nepodporuje Latex
 • Nepodporuje rovnice a obrázky
 • Omezený kontext: pomocí AI úprav lze pracovat pouze s 1000 znaky

Další podobné nástroje

Následující nástroje poskytují možnost chatovat nad dokumentem.

Ukázky

Ve videu představuji všechny nástroje. Každému nástroji je věnováno přibližně 5-15 minut. Dozvíte se o tom co nástroje umí a na co si dát pozor.

Omlouvám se za občasné překážení mé hlavy ve výhledu 😀

Video: https://youtu.be/4yyPa00cUoA

Rychlý odkaz na nástroje:

Good practice

Když se ponoříme hlouběji do vesmíru výzkumných nástrojů založených na AI, je nezbytné mít na paměti jeden základní bod: Nástroje AI mají doplňovat, nikoliv nahrazovat tradiční výzkumné metody. Tyto inovativní technologie poskytují dodatečnou podporu a pohodlí, ale nemohou a neměly by zcela nahradit přísný proces akademického bádání, který tvoří páteř naší vědy. Zde je pár rad jak můžete vyvážit používání nástrojů umělé inteligence s tradičními výzkumnými metodami:

1. Rozšiřujte, nenahrazujte: Výzkumní asistenti s umělou inteligencí, jako jsou Researchrabbit.ai a Lateral.io, jsou neocenitelní při rychlém skenování obrovského množství literatury a identifikaci relevantních zdrojů. Měly by však sloužit jako výchozí bod, způsob, jak rozprostřít širokou síť. Jakmile vám tyto nástroje poskytnou široké spektrum literatury, měly by následovat tradiční metody pozorného čtení, porozumění a kritického hodnocení.

2. Uvědomujte si limity umělé inteligence: Umělá inteligence je mocný nástroj, ale má svá omezení. Umělá inteligence vám například může poskytnout návrhy na vylepšení textu nebo na formátování dokumentu, ale konečné rozhodnutí je vždy na lidském badateli. Nuance a kontext jazyka, jemnosti významu a složitost akademické argumentace jsou oblasti, kde má lidský úsudek a odborné znalosti stále přednost.

3. Používejte umělou inteligenci k úspoře času, ne ke snižování nároků: Nástroje, jako je Chatdoc.com, nabízejí významnou úsporu času tím, že poskytují náhled na posuzování dokumentů pomocí umělé inteligence. Měly by však být vnímány jako pomůcky k urychlení procesu, nikoli jako zkratky, které obcházejí nutnost důkladného přezkoumání. Vždy věnujte čas kritickému posouzení návrhů poskytovaných nástroji AI.

4. Važte si interakce s lidmi: Ačkoli umělá inteligence může usnadnit mnoho aspektů výzkumu a akademické práce, interakce s lidmi zůstává klíčová. AI nemůže nahradit diskuse s kolegy, zpětnou vazbu od poradců ani poznatky, které plynou z navazování kontaktů a konferencí.

5. Respektujte etické zásady: S pohodlím nástrojů umělé inteligence přichází odpovědnost za jejich etické používání. Při používání nástrojů AI dbejte na dodržování pravidel autorství a autorských práv. UI může zefektivnit proces výzkumu, ale nikdy by neměla být používána k plagiátorství nebo porušování duševního vlastnictví jiných osob.

Vyvážením výzkumných asistentů AI s tradičními výzkumnými metodami můžeme zajistit, že si naše akademická práce zachová svou přísnost a integritu a zároveň bude těžit z nejnovějších technologických pokroků. Tato křehká rovnováha bude pravděpodobně kritickým aspektem budoucnosti akademické sféry a ti, kdo ji zvládnou, budou ve svých oborech na špičce.