AI research asistenti 2

V neustále se vyvíjejícím prostředí vědeckého výzkumu představuje záplava dat a publikací příležitost i výzvu. Nástroje umělé inteligence (AI) se staly klíčovými nástroji pro orientaci v tomto moři informací a umožňují výzkumným pracovníkům a studentům efektivněji získávat cenné poznatky. Tyto nástroje nejen zefektivňují proces procházení rozsáhlé vědecké literatury, ale také zvyšují přesnost a relevanci získaných poznatků. V článku se budeme zabývat vybranými nástroji AI určenými k prohledávání vědeckých článků, z nichž každý má své jedinečné schopnosti. Součástí jsou také video ukázky.

 • Consensus: Vyhledávač založený na technologii GPT-4, který rychle extrahuje klíčová zjištění z recenzovaného výzkumu a nabízí výsledky založené na důkazech.
 • Scite: Scite: inovativní platforma využívající chatbota schopného vyhledávat v literatuře a dávat relevantní a citované odpovědi, dále nabízí inteligentní citace k vyhodnocení dopadu a validity vědeckých článků.
 • Evidence Hunt: Tento nástroj se specializuje na zefektivnění vyhledávání klinických důkazů, nabízí rychlou a efektivní alternativu k tradičním výzkumným metodám.

Tyto nástroje představují jen zlomek rychle se rozvíjejících aplikací umělé inteligence ve vědeckém výzkumu a každý z nich jedinečným způsobem přispívá k pokroku v objevování a šíření znalostí.

Consensus

(https://consensus.app)

Consensus je vyhledávač využívající umělou inteligenci, který mění způsob přístupu k vědeckému výzkumu a jeho pochopení. Je navržen tak, aby urychlil proces procházení vědecké literatury, extrahuje, agreguje a destiluje zjištění přímo z vědeckých výzkumných prací. Jeho integrace s umělou inteligencí, zejména GPT-4, umožňuje vytvářet stručná shrnutí, díky nimž je složitý výzkum přístupnější a stravitelnější.

Kvalita výstupu záleží na zdroji informací ze kterých AI čerpá informace. Je třeba být na pozoru a podívat se z jakých zdrojů byly závěry syntetizovány. Nechť je odstrašujícím případem odpověď na otázku: “Does homoeopathy work better than a placebo?”

Jak tvůrci upozorňují: “These features are in Beta and not 100% accurate.”

💡Podle rozsáhlé studie provedené Australskou národní radou pro zdraví a lékařský výzkum bylo posouzeno více než 1,800 studií o homeopatii, z nichž pouze 225 bylo dostatečně rigorózních k analýze. Systematický přehled těchto studií odhalil, že neexistují kvalitní důkazy podporující tvrzení, že homeopatie je účinná při léčbě zdravotních stavů. (https://www.nhmrc.gov.au/sites/default/files/images/nhmrc-statement-on-homeopathy.pdf)

Cena

Consensus je nabízen jako bezplatná služby s limitem 20 kreditů na měsíc, které vás opravňují 20x použít vlastnosti využívající AI, jako je GPT-4 sumarizace a Consensus Meter. Placená verze je za 6.99$ měsíčně při roční předplaném a 9.99$ při měsíčním předplatném.

Klíčové funkce

 • Shrnutí: S využitím GPT-4 poskytuje Consensus uživatelům rychlé přehledy zásadních zjištění ve vědeckých článcích.
 • Filtry: Consensus zavedl vyhledávací filtry s podporou umělé inteligence, které uživatelům umožňují zpřesnit vyhledávání na základě kritérií, jako je velikost vzorku, studovaná populace, typy studií a prestiž časopisu. Tato funkce zvyšuje specifičnost a relevanci výsledků vyhledávání.
 • Ukládání a sdílení výsledků hledání: Výsledky vyhledávání je možné si uložit a sdílet.
 • Široká dostupnost výzkumu: Nástroj je strukturován tak, aby umožňoval čtení recenzovaného výzkumu a nabízel nezaujatý pohled. Tato konstrukce zajišťuje, že výsledky jsou založeny výhradně na důkazech z vědeckých studií.
 • Demokratizace důkazů: Platforma využívá techniky umělé inteligence a strojového učení k analýze recenzovaných článků a prezentaci výsledků ve snadno srozumitelném formátu, čímž se vědecké poznatky stávají demokratičtější a přístupnější širšímu publiku.

Omezení

 • Omezené pokrytí: Databáze Consensus nemusí zahrnovat všechna témata nebo obory.
 • Závislost na algoritmech AI: Účinnost a přesnost systému Consensus jsou do značné míry závislé na jeho základních algoritmech umělé inteligence. Existuje riziko, že tyto algoritmy nemusí vždy poskytovat nejpřesnější nebo kontextuálně relevantní shrnutí.

Scite

(https://scite.ai)

Scite je platforma určená k vyhledávání a hodnocení vědeckých článků. Využívá funkci známou jako Smart Citations, jejímž cílem je poskytnout kontext a kategorizaci citací ve vědecké literatuře s uvedením, zda podporují nebo jsou v rozporu s tvrzeními uvedenými v citovaných článcích. U každé reference zle zobrazit články, které článek citují a které článek cituje. Tyto články lze filtrovat podle toho, zda článek podporují, jine zmiňují nebo je v kontrastu. Dále podle toho v jaké části článku je citován (Úvod, metodologie, výsledky, závěr, apod.).

Poskytuje také chatovací rozhraní, které odpověď hledá v literatuře a své odpovědi řádně ocituje. Proces je velmi transparentní, chatbot poskytuje informace o vyhledávaných heslech, článcích, které bral v úvahu a seznam referencí, které nakonec použil pro odpověď.

Lze vytvářet vlastní Dashboard a nahrávat vlastní dokumenty. Následně upřesnit AI asistentovy, aby používal při odpovědích tyto zdroje.

Cana

Uživatelé mohou začít se 7denní bezplatnou zkušební verzí a poté si vybrat plán.

Klíčové funkce

 • Inteligentní citace: Umožňuje uživatelům zobrazit kontext a klasifikaci (podpůrné nebo kontrastní) citací.
 • Klasifikace pomocí hlubokého učení: Automaticky klasifikuje kontext citací a poskytuje tak přehled o spolehlivosti a dopadu vědeckých článků.
 • Chatovací rozhraní, které svá tvrzení hledá v literatuře a cituje

Omezení

 • Závislost na algoritmech AI: Účinnost a přesnost systému jsou do značné míry závislé na jeho základních algoritmech umělé inteligence. Existuje riziko, že tyto algoritmy nemusí vždy poskytovat nejpřesnější nebo kontextuálně relevantní shrnutí.

Scite představuje významný pokrok ve způsobu, jakým se recenzuje a hodnotí vědecká literatura. Jeho inovativní využití umělé inteligence k poskytování inteligentních citací z něj činí neocenitelný nástroj pro výzkumné pracovníky i studenty, který zvyšuje jejich schopnost rozpoznat a pochopit dopad vědecké práce.

Evidence Hunt

(https://evidencehunt.com/)

Evidence Hunt je vyhledávač klinických důkazů s umělou inteligencí. Tento nástroj také poskytuje chatovací rozhraní, které pomáhá při vyhledávání evidencí v databázi PubMed a různých lékařských guidlinech. Jeho hlavní funkce spočívá v zefektivnění vyhledávání klinických důkazů. Je zejména cenný pro zdravotnické pracovníky, kteří potřebují mít přehled o nejnovějších klinických důkazech. Odpovědi jsou citovány a v textu jsou barevně zvýrazněny klíčové údaje o studii.

Cena

Evidence Hunt je k dispozici zdarma.

Klíčové funkce

 • Vyhledávání na bázi umělé inteligence: Využívá umělou inteligenci k analýze rozsáhlého souboru dat z klinických studií, systematických přehledů a dalších zdrojů důkazů a poskytuje rychlé a relevantní výsledky vyhledávání.
 • Chat s přístupem k vědeckým článkům

Omezení

Přestože Evidence Hunt nabízí robustní sadu funkcí pro vyhledávání klinických důkazů, má určitá omezení:

 • Rozsah informací: Zaměřený pouze na PubMed.
 • Závislost na algoritmech AI: Účinnost a přesnost systému jsou do značné míry závislé na jeho základních algoritmech umělé inteligence. Existuje riziko, že tyto algoritmy nemusí vždy poskytovat nejpřesnější nebo kontextuálně relevantní shrnutí.

Ukázky

Ve videu představuji všechny nástroje. Každému nástroji je věnováno přibližně 5 minut. Dozvíte se o tom co nástroje umí a na co si dát pozor.

Rychlé odkazy na nástroje:

Good practice

Při používání nástrojů umělé inteligence, jako jsou Consensus, Scite a Evidence Hunt, ve vědeckém výzkumu je nezbytné dodržovat určité osvědčené postupy, aby bylo zajištěno etické, efektivní a spolehlivé používání. Zde je seznam obecných doporučení:

 1. Lidský dohled: Výstupy nástrojů AI vždy doplňujte odbornými znalostmi. Osobní úsudek a kritická analýza mají zásadní význam v každém kroku při ověřování a interpretaci výsledků poskytovaných AI.
 2. Zkreslení a chyb: Nástroje umělé inteligence jsou pouze tak účinné, jak účinná jsou data, na kterých jsou vyškoleny. Buďte ostražití vůči možným zkreslením těchto nástrojů, protože mohou vést ke zkresleným výsledkům. Vždy si informace ověřte a zvažte více zdrojů, abyste se vyhnuli neúmyslným chybným interpretacím.
 3. Plynulé učení a rozvoj dovedností: Vyhněte se přílišnému spoléhání na nástroje umělé inteligence. Měly by doplňovat, nikoli nahrazovat vaše dovednosti v oblasti výzkumu a psaní. Nadále rozvíjejte a zdokonalujte své výzkumné dovednosti a dbejte na to, aby používání nástrojů AI vaše schopnosti spíše posilovalo, než snižovalo.
 4. Etické používání nástrojů pro přepisování: Používejte nástroje pro parafrázování a přepisování řízené umělou inteligencí zodpovědně. Měly by být používány ke zlepšení srozumitelnosti a vyjadřování, nikoliv k plagiátorství nebo přepisování existujícího obsahu jako původní práce. Etické používání těchto nástrojů je prvořadé pro zachování akademické integrity.
 5. Transparentnost spolupráce v oblasti umělé inteligence: Pokud je významná část vaší práce asistována nebo generována nástrojem umělé inteligence, je dobrým zvykem tuto spolupráci zveřejnit. Tato transparentnost je důležitá zejména v případě, kdy je tvůrčí přínos AI vysoký, a zajišťuje, že je otevřeně přiznán přínos AI ve výzkumném procesu.

Dodržováním těchto postupů mohou výzkumní pracovníci a studenti odpovědně, eticky a efektivně využívat plný potenciál nástrojů AI a zvyšovat tak kvalitu a integritu své vědecké práce.