Vytvořte si vlastního chatbota

ChatGPT nyní nabízí funkci, která uživatelům placené verze Plus umožňuje vytvářet vlastní verze ChatGPT, známé jako GPT. Tyto vlastní GPT umožňují uživatelům přizpůsobit prostředí ChatGPT konkrétním úkolům nebo potřebám a kombinovat prompty a znalosti. Tento vývoj představuje významný posun ve využívání AI chatbotů, který se odklání od univerzálního modelu k personalizovanějšímu přístupu. Vlastní GPT jsou přístupné všem předplatitelům ChatGPT Plus a Enterprise, čímž se rozšiřuje rozsah využití v různých osobních i profesních kontextech. V článku vám představíme několik ukázek a popíšeme postup jak se vlastní GPT vytvořit. Součástí je také video ukázka.

Proces vytváření vlastního GPT je jednoduchý a zahrnuje dialog s nástrojem pro tvorbu GPT, v němž uživatel specifikuje požadované funkce. Tato funkce, využívající možnosti GPT-4 Turbo, zvyšuje přesnost a porozumění kontextu chatbota. Zavedení vlastních GPT nejen rozšiřuje funkce ChatGPT Plus, ale také představuje posun v tom jak s chatboty pracujeme. Díky tomuto konceptu lze vytvářet a sdílet znovupoužitelná, odladěná řešení pro specifické potřeby.

Co služba umožňuje:

 • Automatizace a znovupoužitelnost: Vlastní GPT může fungovat jako šablona pro opakovaně řešené úkoly.
 • Integrace vlastních dokumentů: Vložení dokumentů do vašeho GPT umožňuje odkazovat na obsah těchto dokumentů a generovat tak informovanější a kontextuálně relevantní odpovědi.
 • Integrace s externími službami: Integrace externích služeb s vaším GPT mu umožňuje provádět úkoly nad rámec prosté konverzace, jako je načítání informací z databází, interakce s webovými službami apod.
 • Sdílen: své GPT můžete sdílet s ostatními vygenerováním odkazu. Tento odkaz může být podle vašich preferencí omezen na určité uživatele nebo může být veřejný.
 • GPT Store (budoucí perspektiva): Očekávaný GPT Store poskytne uživatelům platformu pro sdílení jejich vlastních GPT s širším publikem. Tato funkce, která je stále ve vývoji, umožní uživatelům přístup k různým vlastním GPT vytvořeným jinými uživateli.

Příklady

Jednoduchá GPT pro opakující se úkoly

Jednoduché GPT jsou v podstatě instrukce pro to jak se má chovat, co má dělat. Nejlépe se hodí pro opakující se úkoly.

AIReactor workshop creator

https://chat.openai.com/g/g-K7mkVpADy-aireactor-workshop-creator

Toto GPT není určeno pro sdílení, ale spíše jen pro mé potřeby. Nicméně můžete si zkusit vyzkoušet můj postup. Při přípravě článků na web se mi osvědčil postup, který jsem implementoval do tohoto GPT a pokaždé, když budu psát další článek, tak už nemusím hledat v historii jak, že jsem to dělal, ale toto GPT mě procesem provede. Více se dozvíte ve videu.

Tvůrce AI reaktor newsletteru

https://chat.openai.com/g/g-yeLIAyRb7-tvurce-ai-reaktor-newsletteru

Toto GPT slouží ke stejnému účelu jako předchozí, k automatizaci opakující se relativně jasně definované činnosti. Můžete si zkusit projít procesem vytváření našeho newsletteru. Více se dozvíte ve videu.

GPT s dokumenty

Svému GPT můžete poskytnout dokumenty, které pak slouží jako jeho znalosti. Chatbot není schopen tyto dokumenty “vidět” celé najednou, protože jsou většinou příliš dlouhé. Ale dokáže v nich hledat podle sémantického významu vaší otázky. Mé zkušenosti s tím jak dokáže hledat v dokumentech nejsou vždy pozitivní. Někdy sémantický význam mé otázky nemusí příliš souviset s tím jak jsou informace napsány v dokumentech. Problémem může být také čeština, kterou GPT nezvládá tak dobře jako angličtinu. Ale dokážu si představit, že si vytvoříte experta ve vašem oboru tím, že mu poskytnete relevantní články.

Pokud přemýšlíte zda se k datům může případný uživatel vašeho GPT dostat, tak odpověď je ano. Pokud je zapnutý Code Interpreter, tak šikovný uživatel může “přemluvit” GPT, aby mu dokumenty umožnila stáhnout nebo je možné si GPT říct o to, aby dokumenty přepsala. Navíc ve chvíli, kdy se dokumenty stávají součástí konverzace, tak se mohou stát součástí trénovacích dat. Pro Enterprice tarif se žádné konverzace součástí tréninkových dat stát nemůžou.

Vnitřní předpisy a směrnice děkana PřF UJEP

https://chat.openai.com/g/g-XmVW1H7Rd-vnitrni-predpisy-a-smernice-dekana-prf-ujep

Toto GPT je obecné. Jeho úkolem je poskytovat informace na základě vnitřních předpisů fakulty a příkazů děkana (https://prf.ujep.cz/cs/vnitrni-predpisy-platne a https://prf.ujep.cz/cs/prikazy-dekana). Prosím testujte. Budu rád za každou zpětnou vazbu. Více se dozvíte ve videu.

Fortran – Úvod do programování

https://chat.openai.com/g/g-JavhWuVsL-fortran-uvod-do-programovani

Tomuto GPT jsem dal poznámky k mému kurzu. Dokáže studentům poskytnou informace o kurzu a poradit s cvičeními. Zatím není příliš odladěné, ale ukazuje možnosti, které GPT odemykají. Více se dozvíte ve videu.

GPT místo pluginu

Mnoho služeb, dostupných prostřednictvím pluginu jsou nyní přístupné prostřednictvím GPTs.

Pokud máte chatGPT Plus, tak pod tlačítkem “Explore” v postranním panelu najdete GPTs vytvořené OpenAI, další GPTs musíte prozatím hleden na internetu. Na začátku roku 2024 by měl být spuštěn GPT Store, kde budou k dispozici veřejně dostupná GPTs na jednom místě.

ResearchGPT (By consensus.app)

https://chat.openai.com/g/g-bo0FiWLY7-researchgpt

ScholarAI (By scholarai.io)

https://chat.openai.com/g/g-L2HknCZTC-scholarai

Canva (By community builder)

https://chat.openai.com/g/g-alKfVrz9K-canva

Další inspirace

AnalyzePaper (By danielmiessler.com)

https://chat.openai.com/g/g-WIlexDAW5-analyzepaper

Blog Wizard by Habscheid.com (By c/o Joe Habscheid)

https://chat.openai.com/g/g-ASq5xfMfH-blog-wizard

Laundry Buddy (By ChatGPT)

https://chat.openai.com/g/g-QrGDSn90Q

Language Coach (By Watchovr LLC)

https://chat.openai.com/g/g-0g6ZdEtv6-language-coach

The Christmas Card Maker (By seo.ai)

https://chat.openai.com/g/g-vw97l3S58

V tomto svátečním čase pomiňme správnost psaného textu a užijme si, že nám GPT přeje veselé Vánoce.

Průvodce krok za krokem k vytvoření vlastního GPT

1. Přístup a spuštění:

 • Navštivte stránku https://chat.openai.com a přihlaste se ke svému účtu.
 • V postranním panelu klikněte na „Explore“ (Prozkoumat) a poté vyberte „Create a GPT“ (Vytvořit GPT).

2. Vytvoření GPT:

 • Použijte nástroj pro vytvoření GPT. Na rozdělené obrazovce zadejte své pokyny do panelu „Create“.
 • Během vytváření můžete testovat své GPT v panelu „Preview“.
 • Chatbot asistent vám navrhne jméno, profilový obrázek a začátky konverzace pro vašeho chatbota. Návrhy můžete upravit nebo přijmout.

3. Pokročilé přizpůsobení:

 • Pro další přizpůsobení klikněte na tlačítko „Configure“.
 • Můžete změnit jméno chatbota, jeho popis, profilový obrázek, a dokonce použít DALLE-3 pro automatické generování obrázků.
 • Můžete aktualizovat pokyny, přidávat nebo odstraňovat startovače konverzace a nahrávat soubory, které chatbot může používat jako zdroj informací.
 • Dále můžete povolit další funkce, jako je Web Browsing, DALL-E Image Generation a Code Interpreter.

4. Nahrávání souborů:

 • Lze nahrávat soubory s daty (PDF, txt, atd.), firemní stylistické příručky nebo jakékoli relevantní dokumenty.
 • To umožní vašemu GPT používat tyto dokumenty jako zdroje znalostí pro generování odpovědí.

5. Nastavení akcí:

 • Pro akce, jako je načítání externích informací nebo interakce s rozhraními API třetích stran, použijte funkci „Create new action“.
 • Tím se váš GPT integruje s různými aplikacemi a službami, čímž se rozšíří jeho funkčnost.

6. Uložení a sdílení GPT:

 • Jakmile budete spokojeni, klikněte na tlačítko „Save“ a zvolte, jakým způsobem chcete své GPT sdílet: Only me, Only people with a link nebo Public.
 • Potvrzením nastavení dokončíte vytvoření a sdílení vlastního GPT.

Ukázka

Ve videu ukazuji jak služba funguje a jak jsou vytvořeny některé GPTs. Dozvíte se o tom co nástroje umí a na co si dát pozor.

Limity

Rychlé odkazy na nástroje:

V této části jsou shrnuty vybrané informace ze stránky: https://help.openai.com/en/articles/8555545-file-uploads-with-gpts-and-advanced-data-analysis-in-chatgpt

Limity pro nahrávání souborů

 • Počet souborů: Každý GPT může mít během své životnosti nahraných až 20 souborů.
 • Omezení velikosti souborů:
  • Maximální velikost jednoho souboru je 512 MB.
  • Textové soubory a soubory dokumentů jsou omezeny na 2 miliony tokenů na soubor (kromě tabulek).
  • Limit 20 MB na jeden obrázek.
 • Omezení používání:
  • 10 GB pro jednotlivé uživatele.
  • 100 GB pro organizace.
  • Překročení těchto limitů vede k chybě.

Podporované typy souborů

 • V současné době nejsou podporovány obrázky vložené do dokumentů nebo prezentací. Tato funkce je plánována pro budoucí implementaci.

Používání nahraných souborů pro trénování

 • Obsah odeslaný do ChatGPT, DALL-E a dalších jednotlivých služeb lze použít ke zlepšení výkonnosti modelu. To se týká i nahraných souborů.
 • Obsah z obchodních nabídek, jako je rozhraní API a ChatGPT Enterprise, se ke zlepšení modelu nepoužívá.
 • Podrobné informace o používání dat v obchodním kontextu naleznete na stránce OpenAI Enterprise Privacy.

Potenciální dopad připravovaného obchodu GPT

GPT Store, který má být spuštěn v roce 2024, je velmi očekávaným přírůstkem do oblasti generativních technologií umělé inteligence. Tato platforma umožní uživatelům vytvářet a zpeněžit vlastní GPT, podobně jako obchod s aplikacemi pro umělou inteligenci. Očekává se, že obchod bude podobný zavedeným platformám, jako je Google Play Store nebo Apple App Store, a bude nabízet širokou škálu vlastních GPT pro veřejné použití.

Tím, že obchod umožní tvůrcům sdílet a potenciálně zpeněžit své vlastní GPT, podpoří inovace a diverzifikaci aplikací AI. To by mohlo vést k prudkému nárůstu personalizovaných řešení AI přizpůsobených konkrétním odvětvím nebo úkolům, což by dále zakotvilo AI v našem každodenním životě.

Závěr

Vlastní GPT mají v podstatě obrovský potenciál revolučně změnit interakci s AI, což vyžaduje obezřetný přístup k zajištění jejich prospěšného a etického využití ve společnosti.