Autor: Michaela Liegertová

 • Prompty pro studenty

  Prompty pro studenty

  V tomto příspěvku naleznete příklady promptů (zadání), které vám mohou pomoci při využívání chatbotů jako efektivního nástroje pro zjednodušení studia a přípravu závěrečných prací. Jak používat vzorové prompty: Než se pustíte do experimentování, nezapomeňte se seznámit s Doporučením pro práci s AI nástroji pro studující. Obecná doporučení pro efektivní komunikaci s chatboty: UKÁZKOVÉ PROMPTY OBJASŇOVÁNÍ…

 • Využití chatbotů pro tvůrčí činnost v akademickém prostředí

  Využití chatbotů pro tvůrčí činnost v akademickém prostředí

  Tutoriál je zaměřen na představení některých způsobů, kterými mohou chatboti usnadnit tvůrčí činnost a zvýšit efektivitu tvůrčí práce (např. asistence při psaní manuskriptů a grantových žádostí, výzkumných zpráv, komunikace se žurnály, poradenství k výzkumné činnosti a práci s daty). Upozornění:  Chatboty je vhodné využívat jako doplňkový nástroj k vaší vlastní tvůrčí a intelektuální práci, nikoli…

 • Deepfake

  Deepfake

  Představte si situaci. Náhle vám zavolá neznáme číslo. Hlas na druhé straně je váš osobní bankéř. Uctivě se představí a položí vám jednoduchou otázku: “Mohl byste mi prosím sdělit vaše rodné číslo pro kontrolu identity?” Je to přeci váš bankéř, nebo to aspoň tvrdí a jeho hlas je vám dost povědomý. Proč byste mu nevěřili…

 • Rozcestník pro zimní semestr 2023

  Rozcestník pro zimní semestr 2023

  Doporučení pro práci s AI nástroji Kurz: Elements of AI Online kurz v českém jazyce (za 3 kredity!), který poskytuje základní informace pro pochopení umělé inteligence a jejího rostoucího významu ve společnosti. Kód ve STAGu: KPRF/ELAI – doporučujeme všem studentům! Návod k AI nástrojům – praktické použití AI nástroje ve výuce SŠ/ZŠ – praktické využití,…

 • ChatGPT, Bing, Bard nebo Claude? Srovnání nejpoužívanějších velkých jazykových modelů

  ChatGPT, Bing, Bard nebo Claude? Srovnání nejpoužívanějších velkých jazykových modelů

  Hovoříme-li o umělé inteligenci, ve většině případů máme na mysli velké jazykové modely (LLM). Tyto pokročilé systémy jsou hnacím motorem většiny aplikací založených na AI a existuje pouze několik základních modelů, které vyvinula „hrstka“ organizací. Každá z těchto společností poskytuje přímý přístup ke svým modelům prostřednictvím chatbotů. OpenAI vyvinula modely GPT-3.5 (volně dostupná verze) a…

 • Doporučení pro využívání AI nástrojů (nejen) na PřF UJEP

  Doporučení pro využívání AI nástrojů (nejen) na PřF UJEP

  Přírodovědecká fakulta UJEP se spolu se zástupci dalších českých univerzit, středních škol a spolku prg.ai podílí na přípravě obecných doporučení pro práci s AI nástroji ve vzdělávacích institucích. Cílem těchto doporučení je pomoci studentům, akademikům, výzkumníkům i vedení škol efektivně využívat možnosti, které přináší generativní umělá inteligence, a zároveň upozornit na její limity a možná…

 • AI revoluce v medicíně

  AI revoluce v medicíně

  AI mění výzkum, diagnostiku i léčbu nemocí Umělá inteligence přináší zásadní změny v biomedicínském výzkumu i praxi. Schopnost AI efektivně zpracovávat obrovské objemy dat již nyní pomáhá urychlovat vývoj nových léčiv, zpřesňovat diagnostiku i predikce nemocí a poskytovat personalizovanou péči pro pacienty. zdroj obrázku Vývoj nových léčiv je klíčovou oblastí biomedicínských věd. Díky pokročilým algoritmům…

 • Chatboti ve výuce

  Chatboti ve výuce

  Příklady zadání pro učitele (nejen) biologie Chatboty lze efektivně využít jako aktivizující prvek ve výuce na základních i středních školách. Dokáží reagovat na různé vstupní prompty (textové zadání/příkaz, který se vkládá do konverzačního okna chatbota), podněcovat aktivitu a  zvídavost na základě přímé interakce se studenty a usnadňovat hlubší pochopení složitých výukových konceptů. Mohou sloužit jako…

 • Generativní AI

  Generativní AI

  Transformativní technologie pro 21. století Generativní umělá inteligence (AI) je souborné označení pro nástroje AI, které dokáží generovat různé typy obsahu na základě nejrůznějších vstupů. Nejznámějším příkladem je generování obrázků a grafiky z textového popisu (tzv. text-to-image), ale to je jen špička ledovce. Generativní AI dokáže také generovat text, hudbu, video, hlas, design, kód a…