O projektu AI Společne

Projekt AI Společně vznikl jako reakce na rychlý pokrok v oblasti umělé inteligence (AI) a jeho předpokládaný vliv na budoucnost akademického a výzkumného prostředí. Naším záměrem je vyzvat akademickou komunitu Přírodovědecké fakulty UJEP, aby se zapojila do společného úsilí směřujícího k adaptaci na využívání nástrojů AI ve výzkumu, výuce.

Věříme, že spolupráce mezi akademiky a studenty povede k synergii, která nám umožní úspěšně čelit současným i budoucím výzvám v oblasti efektivního využívání nástrojů umělé inteligence. Naším cílem je vytvořit prostředí, které podpoří sdílení zkušenosti, výzev a řešení týkajících se používání AI, a tím přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu rozvoji dovedností a znalostí, užitečných v akademickém kontextu.

Projekt se zaměřuje na podporu spolupráce a vzájemného učení mezi akademiky a studenty v oblasti aplikace nástrojů umělé inteligence (AI) v příslušných přírodovědných oborech. Chceme vytvořit prostor pro společné diskuze, školení a workshopy zaměřené na AI a její aplikace ve výuce a vzdělávání. Podporujeme společné aktivity a tvorbu tutoriálů, které umožní navzájem se učit a sdílet znalosti a dovednosti v oblasti AI.

Naším záměrem je také rozšířit osvětu o využití AI a jejím potenciálu pro zlepšení výzkumu, výuky a studia na fakultě i směrem k veřejnosti. Věříme, že tento projekt povede k posílení akademické komunity naší fakulty a umožní nám reagovat na rychlý vývoj AI technologií a usnadnit adaptaci na inovace v příslušných oborech.